Test de nivell

El dia 6 de setembre de 2019, publicació dels torns de Test de Nivell

Tria de grup i horari després de la publicació dels resultats del Test de Nivell: entre el 16 de setembre, a partir de les 12h i el 18 de setembre fins a les 13h. a l'aplicatiu de preinscripció.

Adjudicació de places

El dia 18 de setembre de 2019 a les 18 h es podrà consultar el resultat del sorteig de l’assignació de places.

Aquest sorteig determina les persones que han obtingut plaça (no es garanteix en quin horari), les persones que romanen a la llista d’espera.

El sorteig per fer el test de nivell i el sorteig d’adjudicació de places són públics; ambdós tenen lloc als serveis centrals del Departament d’Educació, a la Via Augusta, 202-222, de Barcelona.

Formalització de la matrícula
La matrícula es formalitzarà on line des del 18 de setembre, a partir de les 18h, fins al 20 de setembre a les 23:59h.