Calendari

Del 31 d'agost al 3 de setembre de 2020 preinscripció online a través de:

https://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/

Dijous 3 de setembre preinscripció presencial al centre de 10h a 13:30h. sempre que la situació sanitària ho permeti.