Secretaria

Calendari escolar general

Curs 2020-2021

Les classes començaran el dilluns 28 de setembre de 2020.

Horari del centre:

 

Dies lectius festius:

Dies de lliure disposició del centre:

A banda dels períodes de vacances, tindran caràcter de dia festiu aquells que determinin el Departament d’Empresa i Coneixement i/o les autoritats locals.