Consell Escolar de l'escola

El Consell Escolar de l'EOI El Vendrell es va constituir per primer cop el 30 de novembre de 2004.

Està presidit per la directora del centre i el componen 3 representants del professorat, 3 representats de l'alumnat, un representant del personal PAS i un representant de l'Ajuntament del Vendrell. Cada representant té un mandat per quatre anys i es renova la meitat dels membres del Consell Escolar cada dos anys.

La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Trobareu més informació a:

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgnextoid=f6c263fddc7e9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f6c263fddc7e9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD