Programa PIA +

Programa PIA + per a docents.

Més informació a

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/llengues/accions_llengues_estrangeres_curriculars/cursos-eoi-ioc/